Wat we doen

Lexeco wil de beste service leveren door specialisatie. We willen niet een beetje weten over alles, we willen alles weten over een aantal duidelijk omlijnde rechtsgebieden die strategisch van vitaal belang zijn voor moderne vooruitdenkende bedrijven.  

We hebben niet alleen een diepgaande en verregaande kennis van ons vak. We voelen ons ook perfect thuis in de sector waarin onze cliënten actief zijn en dat is net zo belangrijk. We begrijpen de problematiek en de mogelijkheden van uw onderneming.  

De gespecialiseerde teams van Lexeco staan voor u klaar om de beste weg vooruit te vinden... 


Vennootschappen, fusies en overnames

Voor ons ervaren team vennootschapsrecht is het juiste resultaat voor de klant de hoogste prioriteit. We zijn er om voor u het gewenste doel te bereiken op de best mogelijke en meest efficiënte manier met bijzondere aandacht voor risico’s of aansprakelijkheidsproblemen die zich later nog kunnen voordoen.

We werken vooral met Belgische bedrijven en lokale kantoren van internationale ondernemingen en bieden helder en praktisch advies over heel het spectrum van het vennootschapsrecht. Het maakt niet uit voor welke uitdagingen uw onderneming staat of welke kansen zich aanbieden, bij Lexeco vindt u de expertise die u in goede tijden een voorsprong geeft op uw concurrenten en die de negatieve gevolgen beperkt als u eens tegenwind krijgt.

Specialisaties:

 • Fusies en overnames
 • Joint ventures
 • Reorganisaties en/of herfinanciering
 • Aandelenuitgifte
 • Aandeelhoudersovereenkomsten of -geschillen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Compliance
 • Ontbinding en vereffening

Wat onze prestaties betreft, is het geruststellend te weten dat we in de loop der jaren met succes hebben samengewerkt met cliënten in een brede waaier van sectoren, waarbij we de opmaak van talloze grote en kleine overeenkomsten hebben begeleid in de Belgische bedrijfswereld.

Terug naar boven


Reorganisatie en insolventie

Lexeco is een gevestigde waarde in de rechtsgebieden reorganisatie en insolventie. Puttend uit onze rijke ervaring geven we degelijk strategisch advies om wanbetaling te vermijden en de negatieve gevolgen drastisch te verminderen als een onderneming dan toch in moeilijkheden komt.

We kunnen terugvallen op de vele complexe reorganisaties en insolventiezaken die we al hebben behandeld in heel wat sectoren. We vertegenwoordigen debiteuren, schuldeisers, bedrijfsleiders en vastgoedeigenaars evenals insolventiespecialisten.  

Specialisaties:

 • Schuldhervorming
 • Herfinanciering
 • Overdracht van bedrijfsactiviteiten of activa
 • Ontbinding van bedrijven
 • Handhaving van zekerheden en onzekerheden
 • Pandgeving en garanties

Onze ruime ervaring met eigenlijke en oneigenlijke rechtspraak die we hebben opgedaan met insolventiedossiers heeft ons geleerd deze zaken uiterst pragmatisch te benaderen. We gaan tot het uiterste om bedrijven beter te beschermen tegen insolventie. En als we er toch niet omheen kunnen, begeleiden we als geen ander de reorganisatie op de meest gestructureerde manier door de schuldenlast te herschikken of de activiteiten te liquideren zonder de negatieve publiciteit die met curatele gepaard gaat.

Tot ons team behoren advocaten die geaccrediteerd zijn als curator van faillissementen. Ze hebben allemaal een uitgebreide ervaring als vereffenaar van ondernemingen die vrijwillig in vereffening gaan.

Terug naar boven


Handelsrecht en contracten

Voor alle ondernemingen, groot en klein, zijn duidelijk opgestelde en weloverwogen handelsovereenkomsten en contracten van groot belang om geschillen te voorkomen en de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Ons bedrijfsteam biedt de cliënt een winnende combinatie van accuraat juridisch advies, diepgaande kennis van de bedrijfswereld en creatief denkwerk om tot het best mogelijke resultaat te komen.

In feite komt het erop neer uw belangen voorop te stellen. Hoe complex de onderhandelingen ook zijn, hoe ingewikkeld het contract ook is, hoe groot de risico’s ook zijn, u kunt op ons rekenen. Ons werk stopt pas als we de beste oplossing voor u hebben gevonden. 

De kwaliteit van onze service krijgt een extra dimensie door de zaak in de ruimere context te plaatsen. U zult merken dat ons team uw strategische doelstellingen nagenoeg instinctief aanvoelt. En we letten ook op de kleine lettertjes: bij Lexeco verdient elk detail, hoe klein ook, de volle aandacht.

Specifieke domeinen waarin we onze cliënten regelmatig adviseren:

 • Fusies en overnames
 • Financieringen
 • Logistiek
 • Overeenkomsten met agentschappen en bestuurders
 • Consultancy
 • Uitbestedings- en franchiseovereenkomsten
 • Contractbeheer

Kortom, als u op zoek bent naar een advocatenkantoor dat u niet alleen degelijk advies geeft, maar u ook een voorsprong geeft in uw bedrijfstak, begint en eindigt uw zoektocht bij Lexeco. 

Terug naar boven


Aansprakelijkheid en verzekering

Niets is zeker in de wereld. Het is dus in het belang van elke onderneming om zich zo goed mogelijk te beschermen tegen onheil, tegenslag of gelijk welk incident. Lexeco is er voor u om u te beschermen.

Dankzij onze verstrekkende en diepgaande kennis van het vennootschapsrecht, handelsrecht en insolventierecht, in combinatie met ons inzicht in de bedrijfswereld, hebben we een unieke en brede kijk op problemen in verband met aansprakelijkheid. Hierdoor kunnen we de vinger op de belangrijkste risicofactoren leggen en de nodige stappen ondernemen om u de best mogelijke bescherming te bieden.

We hebben uitgebreide ervaring met bedrijfsongevallen en gebouwschade, meer bepaald met de complexe verzekeringsproblemen die dergelijke zaken vaak met zich meebrengen. Ons team geeft ook regelmatig advies bij aansprakelijkheidsdossiers als de cliënt een contract afsluit of beëindigt. We bedoelen hierbij vooral tewerkstelling, bankwezen en financiële zaken. We hebben ruime ervaring met procesvoering voor aansprakelijkheidsproblemen van bedrijfsleiders, zowel vanuit het standpunt van de eisende partij als de gedagvaarde. 

Bodemverontreiniging en de enorme financiële impact die hiervan het gevolg kan zijn, is nog een vakgebied waarin Lexeco sterk is. Als pionier in de ontwikkeling van het milieurecht weten we hoe we onze cliënten moeten begeleiden met hun vastgoed om de risico’s die onder hun voeten schuilgaan tot een minimum te beperken. 

Terug naar boven


Milieu en energie

Lexeco houdt zich al vanaf de oprichting bezig met milieurecht. Vandaag zijn we nog steeds pionier en koploper in deze rechtstak die alsmaar complexer wordt. We bieden de cliënt een globaal perspectief waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de publiekrechtelijke aspecten van een beslissing, maar ook met de burgerrechtelijke context waarin die beslissing werd genomen.

Hoe kan ons milieu & energie-team u helpen? Samen met u vinden we de beste manier om ervoor te zorgen dat uw onderneming in orde is met alle wettelijke verplichtingen. Tegelijkertijd letten we er op dat de bedrijfsdoelstellingen worden gehaald.

We zijn vooral gespecialiseerd in:

 • Milieuvergunningen
 • Milieueffectenrapporten
 • ‘Groene’ belastingen
 • Bodemverontreiniging
 • Stedelijke herontwikkelingsgebieden
 • Afvalbeheer
 • Lucht- en waterverontreiniging
 • Geluidsoverlast
 • Bestuursgeschillen
 • Handhaving

Vooral in de petrochemie, een sector die al lang aan strenge milieuwetten is gebonden, hebben we in de loop der jaren een indrukwekkend aantal zaken tot een goed einde gebracht. Daarnaast zijn we ook ontzettend bedreven in het begeleiden van ondernemingen bij de ontwikkeling van industrieterreinen, de oprichting van fabrieken en de reconversie van verontreinigde terreinen.

In de loop der jaren zijn de bedrijven in alle sectoren zich meer bewust geworden van de noodzaak om de milieunormen strenger na te leven. Momenteel werken we met cliënten uit diverse bedrijfstakken, van dienstenleveranciers tot producenten van nucleaire en groene energie om ze te begeleiden en wegwijs te helpen in het labyrint van het milieurecht.

We weten dus perfect wat de bevoegde instanties en overheidsdiensten verlangen en we leveren goed onderbouwde dossiers af zodat de beslissingen over vergunningen gebaseerd zijn op stevige argumenten.

Terug naar boven  


Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Complexe juridische problemen met ruimtelijke ordening en stedenbouw worden meestal opgelost door het probleem te analyseren en vanuit een origineel standpunt te bekijken. Als advocatenkantoor dat creatief denkwerk hoog in het vaandel draagt, bent u met uw belangrijke projecten bij Lexeco aan het juiste adres

Onze dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw houdt zich hoofdzakelijk bezig met de voorbereiding van allerlei plannen en aanvragen. Deze omvatten o.a.:

 • Ruimtelijke ordening
 • Verkavelings- & andere vergunningen
 • Zonevreemdheid
 • Strafrecht
 • Onteigening
 • Stedenbouwkundige attesten
 • Monumenten
 • Grond- en pandendecreet
 • Bestuursgeschillen
 • Handhaving

We adviseren bij het opstarten van projecten voor de industrie, handel, huisvesting en openbare werken, we begeleiden bij het oplossen van problemen tijdens de uitvoering van deze projecten en brengen eventuele geschillen in verband met vergunningen, ruimtelijke ordening en handhaving voor de rechtbank.

We vertegenwoordigen vastgoedeigenaars uit de privésector, bedrijven en overheidsbesturen. Telkens weer streven we ernaar onze uitgebreide ervaring aan te wenden om de kans op succes te vergroten. We werken vaak samen met cliënten om bezwaarschriften op te stellen en verzet aan te tekenen tegen stadsplannen waarvan ze denken dat ze in hun nadeel zijn. 

We zijn ook geducht op het vlak van onteigeningen en schadeclaims met betrekking tot stedenbouwkundige aanvragen. Kortom, voor complexe problemen in verband met ruimtelijke ordening en stedenbouw loont het Lexeco aan uw zijde te hebben.

Terug naar boven


Vastgoed

In de wereld van het vastgoed moet een advocatenkantoor een brede horizon hebben, vastberaden zijn en de lastigste problemen de baas kunnen. 

Ons vastgoedteam beantwoordt aan bovenstaande beschrijving en heeft uitgebreide ervaring met contracten, aansprakelijkheid, ruimtelijke ordening, milieuzaken en reorganisatie. We hebben alles in huis om de cliënt het praktisch advies te geven waarmee hij zijn doelstellingen kan bereiken.

Onze cliënten in deze sector zijn aannemers, projectontwikkelaars en investeerders, architecten, ingenieurs en andere consulenten, projectleiders en makelaars. De totaalservice die we bieden overlapt elk aspect van het vastgoedrecht zoals:

 • Aannemingscontracten
 • Contracten met ingenieursbureaus
 • Lease-overeenkomsten
 • Joint ventures
 • Concessies
 • Opstalrechten & vruchtgebruik
 • Overheidsopdrachten
 • Technische expertises
 • Geschillen

Terug naar boven


Economisch strafrecht

Wanneer bedrijven het slachtoffer zijn of verdacht worden van een economisch misdrijf, moeten de advocaten die op deze zaak worden gezet, goed begrijpen hoe het er in de desbetreffende bedrijfstak aan toe gaat. Ons team dat zich toelegt op economisch strafrecht zorgt ervoor dat alle relevante feiten uitvoerig en op een begrijpelijke manier worden voorgesteld tijdens het onderzoek en de rechtszaak.

We werken zowel voor ondernemingen die het slachtoffer van economische misdrijven zijn geworden als voor bedrijven die voor dergelijke misdrijven worden vervolgd. De betrokkenen kunnen de bedrijven, bestuurders of personeelsleden zijn. 

We hebben ervaring met alle soorten economische misdrijven, zoals:

 • Verduistering
 • Voorkennisdelicten
 • Misdrijven in verband met insolventie
 • Computercriminaliteit
 • Stedenbouwkundige overtredingen
 • Witwaspraktijken
 • Belastingfraude

Terug naar boven


Arbeidsrecht

Het is logisch dat de relaties tussen werkgevers en werknemers complex zijn. De juridische problemen die hieruit kunnen voortkomen zijn uiteraard eveneens complex. Het team van Lexeco dat zich richt op tewerkstelling staat voor u klaar om snel en efficiënt praktische en gepaste oplossingen te vinden voor de gevoeligste problemen. 

We begeleiden zowel werkgevers als werknemers. Door de jaren heen hebben we een uitgebreide ervaring opgedaan in de belangrijkste takken van het arbeidsrecht, zoals:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Dienstverleningsovereenkomsten
 • Bestuurdersgeschillen
 • Claims bij ontslag
 • Overdracht van bedrijven
 • Problemen met de vakbond

Ook aangaande de meer strategische aspecten van het arbeidsrecht bieden we topadvies. We hebben immers uitgebreide ervaring met uitbesteding, bedrijfsreorganisatie, bedrijfssluiting en bedrijfsoverdracht. In al deze domeinen hebben we al heel wat zaken tot een goed einde gebracht.

Om het eenvoudig te stellen, hoe netelig het probleem ook is voor een onderneming of haar werknemers, we zijn er voor onze cliënten om het arbeidsrecht voor hen uit de doeken te doen.

Terug naar boven