Stephanie Verheyden

Stephanie Verheyden studeerde in juni 2014 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. In januari 2015 mocht ze, eveneens met onderscheiding, een master diploma in het fiscaal recht in ontvangst nemen waarna ze zich in juni van datzelfde jaar ook master in het Notariaat mocht noemen.

In september 2015 vatte Stephanie haar professionele carrière aan bij Lexeco Advocaten.

Omringd door experten in hun vakgebied, kan ik mijn theoretische kennis aanspreken en omzetten naar pragmatische oplossingen. Op die manier help ik de cliënt met het beantwoorden van zijn juridische vraagstukken en tracht ik de problemen waarmee hij geconfronteerd wordt, op lange termijn te verhelpen.
— Stephanie Verheyden