Onze klanten

Ons cliënteel bestaat uit een grote verscheidenheid aan Belgische bedrijven, gaande van kleine ondernemingen tot grote multinationals uit de onderstaande sectoren. Wat ze gemeen hebben, is dat ze allemaal méér verwachten van een advocatenkantoor. Ze verkiezen een pro-actieve zakenpartner met kennis van zaken boven een gewone leverancier van juridisch advies. 

Bij Lexeco vinden ze exact wat ze zoeken. Aan de duurzame relaties die we met onze cliënten hebben opgebouwd, merken we dat onze service succes heeft. Meer dan de helft van onze cliënten doet immers al meer dan vijf jaar een beroep op Lexeco.


Bouwnijverheid

Onze cliënten in de bouwnijverheid zijn actief in een brede waaier van bouwprojecten binnen de woningbouw en de utiliteitsbouw zoals fabriekshallen, kantoorgebouwen, winkelcentra en appartementsblokken.

We bieden hen ‘sleutel op de deur' service waarbij we alle juridische struikelblokken die in elke fase van een project kunnen opduiken uit de weg ruimen. We begeleiden bij het opstellen van de eerste contracten en eventuele geschillen brengen we voor de rechtbank.

Chemische industrie 

De ondernemingen in deze sector, die een belangrijke rol speelt in de lokale economie van Antwerpen, hebben een advocatenkantoor nodig dat een grondige kennis heeft van de strenge en complexe reglementering aangaande de veiligheids- en milieuvoorschriften waaraan ze moeten voldoen. 

Die kennis heeft Lexeco. Gedurende onze jarenlange ervaring hebben we vele grote ondernemingen in de chemische industrie geholpen met allerlei dossiers, gaande van bouwvergunningen tot bedrijfsongevallen en afvalbeheer.

Distributie

Cliënten in de distributiesector die hun netwerk willen uitbreiden, hebben nood aan degelijk advies over zaken zoals distributie-overeenkomsten, overeenkomsten met agentschappen en franchises.

Ons team van specialisten kent de distributiewereld van binnen en van buiten. Ze geven de cliënt een concurrentievoordeel dankzij hun service die alles omvat van handelshuurovereenkomsten tot geschillen over contracten.

Productie en logistiek

Onze cliënten zijn onder andere grote producenten in allerlei sectoren zoals bouwmaterialen, chemische producten, machines, drukwerk en verbruiksgoederen evenals grote distributiebedrijven die actief zijn in de haven van Antwerpen.

We bieden hen de expertise die ze nodig hebben in allerlei sectoren van het recht, zoals milieurecht, ruimtelijke ordening, tewerkstelling, aansprakelijkheid, financiën en vennootschapsrecht.

Dienstverlening

Voor dienstverleningsbedrijven die met sterke concurrentie te kampen hebben, is de steeds strenger wordende regelgeving een drukkende factor op de werking en de rentabiliteit.

Lexeco is er om onze cliënten, onder wie accountants, bedrijfsrevisors, architecten, ingenieurs en consultants te helpen een stap voor te blijven door hen duidelijk en intelligent advies te geven over problemen met contracten, regelgeving, aansprakelijkheid en vennootschapsrecht.

Bankwezen en financiën

Lexeco heeft een jarenlange ervaring in deze sector. Ons team is gespecialiseerd in kredietbeheer, pandrecht, opstelling en handhaving van zekerheden, financiering en herfinanciering.

We hebben ook een grondige kennis van de regelgeving waaraan financiële instellingen en beleggingsmaatschappijen moeten voldoen en een diep inzicht in de wet betreffende complexe financiële producten zoals opties, obligaties en swaps.  

 

 

 

 

Openbare sector

Door de jaren heen hebben we met een grote verscheidenheid aan overheidsdiensten gewerkt waaronder lokale, federale en nationale overheidsinstellingen, keuringsorganismen en openbare nutsbedrijven.

Het resultaat is een uitgebreide kennis van alle aspecten van het administratief en publiekrecht. We brengen niet alleen rechtszaken tot een goed einde, maar werken ook mee aan nieuwe wetteksten.