Robin Tavernier

Robin Tavernier behaalde in 2009 het diploma van Master in de rechten, waarna hij toetrad tot de Brusselse balie.  Hij behaalde nadien in avondonderwijs een Postgraduaat Bedrijfskunde (KUL 2012) en het Master na Master diploma in het Ondernemingsrecht (UA 2015).

In januari 2016 schreef Robin zich in aan de Antwerpse balie en vervoegde hij het kantoor Lexeco. Robin legt zich toe op het ondernemingsrecht, met een specifike voorkeur voor het handels- en contractenrecht.

Ondernemen is geen statische activiteit. Als advocaat beschouw ik het dan ook als mijn taak om even dynamisch op te treden. Een praktische analyse van het juridisch vraagstuk of geschil met het oog op een efficiënte oplossing voor de cliënt, zodat deze zich verder op zijn kernactiviteit kan blijven toeleggen.
— Robin Tavernier