Hoger beroep heeft geen schorsende werking meer in burgerlijke zaken

In burgerlijke zaken schorst het hoger beroep de tenuitvoerlegging van een eindvonnis niet meer. Enkel het verzet heeft nog schorsende werking. Dat is het gevolg van de wet van 19.10.15 die van toepassing is op de zaken die aanhangig worden gemaakt vanaf 01.11.15.  Zaken die eerder aanhangig gemaakt werden en hogere beroepen ertegen volgen nog het oude regime.

Hoger beroep

Tot dusver gold in regel dat het hoger beroep tegen vonnissen in eerste aanleg gewezen de uitvoering ervan schorst. Bij uitzondering kon de eerste rechter de voorlopige uitvoerbaarheid toelaten. Die regel wordt nu dus omgekeerd.

De eindvonnissen zijn uitvoerbaar bij voorraad,  ook al wordt er hoger beroep tegen ingesteld. De rechter kan de voorlopige tenuitvoerlegging wel afhankelijk maken van het stellen van een zekerheid.

De wetgever wil hiermee vermijden dat hoger beroep enkel wordt gebruikt om uitstel te krijgen van de uitvoering van de veroordeling. De schorsende werking van het hoger beroep blijft echter wel bestaan als de rechter dat zo met bijzondere redenen beveelt.

Een veroordeling kan in principe pas ten uitvoer gelegd worden als zij aan de partij betekend is. De partij die uitvoert doet dat op eigen risico en kan gehouden worden tot vergoeding van de opgelopen schade indien de rechter in hoger beroep aan andersluidende beslissing neemt.

Als de eerste rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft uitgesloten, kan een partij haar nog vragen bij inleiding van het hoger beroep.

Verzet

Verzet daarentegen blijft zijn schorsende werking wel behouden, tenzij de rechter de tenuitvoerlegging met bijzondere redenen toch beveelt. De versteklatende partij kan immers te goeder trouw zijn engeen weet hebben gehad van de dagvaarding.

De nieuwe spelregels omtrent de uitvoerbaarheid geven meer gewicht aan de procedures in eerste aanleg en zullen de gebruiken bij het bepalen van conclusiekalenders wellicht beïnvloeden waardoor de procedure meer tijd in beslag neemt.

Auteur: Youri Steverlynck, advocaat-vennoot Lexeco